עיקול

אחת ההגבלות הקיימות כנגד  החייב  הינה הגבלת העיקול.

חייב שלא הסדיר חובו מול הנושה,  על אף התראות ובקשות מצדו לעשות כן- כנראה יפנה להוצאה לפועל על מנת לפתוח תיק כנגד החייב.

במסגרת תיק הוצאה לפועל שיתנהל כנגד החייב, חלק מארסנל הכילים העומד בפני הוצאה לפועל כדי להביא את החייב לידי תשלום חובו לנושה- הוא הטלת הגבלת  העיקול.

המטרה היא ברורה, והיא לגרום לחייב לשלם את החוב באמצעות הטלת הגבלה זו, תוך הטלת אי נוחות שנוצרת בעקבות הטלתה של ההגבלה  על התנהלותו היומיומית של החייב.

להלן סוגי עיקולים לדוגמא, המוטלים על החייב במסגרת תיק הוצאה לפועל:

צו עיקול על חשבון הבנק של החייב– במסגרת הטלת עיקול על חשבון הבנק, החייב מנוע למעשה  מלמשוך כספים מחשבונו, לעשות שימוש באשראי, לעשות שימוש בפנקס שיקים  ולבצע פעולות בנקאיות כלשהן. למעשה החשבון קיים, אך לא  ניתן לעשות בו שימוש שוטף.

המטרה בהטלת העיקול על חשבון הבנק, היא קודם כל לאפשר לנושה להיפרע (לקבל) מהכספים המצויים בחשבונו של החייב (ככל שקיימים), ולכסות את חובו.

טעם נוסף הוא לגרום לחוסר נוחות לחייב, שלאחר הטלת העיקול על חשבון הבנק שלו,  יהיה מנוע מלהשתמש בחשבונו לצרכיו היומיומיים, והדבר עלול לשתק את פעילותו היומית ובכך לגרום לחייב לשלם את חובו.

לנוכח הטלת העיקול על חשבון הבנק של החייב,  החייב יהיה מנוע מלהתנהל עם חשבונו הפרטי,  וכאמור הכספים המצויים בחשבונו בעובר ושב ו/או בפיקדונות ו/או כספים להם זכאי ומקבל לחשבונו- יעוקלו וכל ייעודם יהיה  כיסוי חובו של החייב כלפי הנושה.

על אף האמור לעיל,  ישנם כספים שעל פי  החוק לא יעוקלו,  כך למשל החוק מגן על  משכורתו של החייב, שעל פי חוק אין  לעקלה  במלואה,  אלא יש  להותיר חלק ממנה (בגובה הקבוע בחוק)  לצרכי החייב.  כך גם קיימת הגנה מפני הטלת עיקול  על קצבת מזונות לה זכאי החייב, קצבת נכות של החייב ועוד. אלה  כספים שהחוק אינו מאפשר לעקל.

צו עיקול על רישיון  הנהיגה של החייב- עיקול זה מונע למעשה מהחייב את האפשרות לנהוג, שכן רישיון הנהיגה שלו מעוקל.  לחייבים רבים רישיון  הנהיגה חיוני  להתניידות  היומיומית, כדי להגיע למקום עבודתם, כדי להסיע את ילדיהם לבתי הספר ולחוגים. כמו כן במקרים,  בהם  רישיון הנהיגה הוא כלי,  באמצעותו החייבים  מתפרנסים, כגון נהגי אוטובוס/נהגי מוניות ועוד,  עיקול רישיון הנהיגה של  חייבים  אלה, ממלא פונקציה משמעותית הרבה  מעבר לסתם חוסר  נוחות אלא לפגיעה ממשית בפרנסתם.

יש לציין כי קיימים מקרים, בהם החוק לא מאפשר עיקול רישיונם של חייבים בהוצאה לפועל , לדוגמא:

  • מקרה, בו רישיון הרכב חיוני להתנהלות החייב עקב נכותו– חייב בעל נכות שאין באפשרותו להתנייד ללא רישיונו.
  • מקרה, בו רישיון הרכב חיוני לצורך הסעת קרוב משפחה הסובל מנכות או ממגבלה כלשהי- מדובר במצב בו החייב עצמו לא סובל מנכות או ממגבלה, אך בן משפחתו התלוי בו והינו נכה זקוק להסעתו, אי לכך יזדקק החייב עצמו לרישיון נהיגה.
  • מקרה, בו רישיון הרכב חיוני לפרנסתו של החייב- כאמור לעיל מדובר בחייבים שעיקר או כל פרנסתם תלויה ברישיון הנהיגה שלהם.

יש לציין כי אין מדובר ברשימה סגורה וכל  סוגיה תבחן ע"י רשם הוצאה לפועל לגופה.

 

צרו קשר עם משרדנו עוד היום, לקבלת ייעוץ ראשוני  בדבר הסרה וביטול צו עיקול שהוטל עליכם!

*האמור מעלה  הינו בגדר מידע משפטי כללי, המידע אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, ואינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב.

 

דילוג לתוכן