מחיקת חובות

מחיקת חובות

מונח זה השתרש בקרב ציבור החייבים.  קיימות מספר דרכים להגיע למצב של "מחיקת חובות":

הדרך  הראשונה: מחיקת חובות באמצעות פניה להליכי חדלות פירעון ("פשיטת רגל")- מדובר במצב, בו החייב מצהיר כי הינו חדל פירעון, ומבקש להיות מוכרז כחדל פירעון (כפושט רגל).

חוק חדלות פירעון  ושיקום כלכלי  תשע"ח-2018 , מחלק  את החייבים לשתי קבוצות ובכך גם את מקום  קיומם של הדיונים:

  • חובות מתחת לסך של  150,455 ₪ נידונים בלשכות  הוצאה לפועל.

לעניין חובות שיידונו בהוצאה לפועל, יצוין כי  הדבר יתאפשר  בתנאי, שסך כלל חובותיו של החייב מסתכמים בסך של 50,152 ₪ ומעלה, וכאמור עד סך של 150,455 ₪.

ככל שסכום כלל חובותיו  של החייב נמוך  יותר מסך של 50,152 ₪,  הליכי חדלות פירעון ייפתחו ויתנהלו בהוצאה לפועל אך ורק ככל שרשם הוצאה לפועל ימצא  כי ישנם  טעמים מיוחדים המצדיקים פתיחת הליכים בסכום נמוך יותר.

  • חובות מעל 150,000 ₪- נידונים בבית משפט השלום, כשהניהול עצמו של ההליך מצוי בהשגחת הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים.

הפניה להליכי חדלות פירעון (הליכי פשיטת רגל) לעיתים מעוררת חששות בקרב  חייבים, שאינם בקיאים  במטריה, כשהחשש העיקרי שלהם נסוב סביב  רישומם בבי די איי, וסביב החשש בדבר אי קבלת אשראי עתידי עקב רישום שלילי.  (הכוונה היא לרישום שלילי  בדוח נתוני אשראי, בו מצוינים הנתונים אודות התנהלותו הכלכלית של החייב, בין היתר  מידע אודות תיקי הוצאה לפועל שנפתחו נגדו, שיקים שחזרו ועוד. המידע מועבר לבנק בהתאם לדרישה, אשר מחליט האם להעמיד לרשות החייב הלוואה, וכן בהתאם לנתונים אלה לקבוע את גובה הריבית הנלווית לה).

חשש זה מובן, אך לאו דווקא מוצדק. כאן המקום להבהיר, כי מרבית הרישומים נעשים על ידי הבנקים ונותני האשראי  כבר בשלב מוקדם יותר, בו נשלח לחייב מכתב התראה בדבר הסדרת החוב שנוצר,  ככל שהחוב לא הוסדר תוך הזמן הנקוב במכתב.

אם כן, למעשה חייבים רבים גם מבלי שיפנו להליכי  חדלות פירעון (פשיטת רגל),  קיים בעניינם, ככל הנראה, רישום כ"לקוח מוגבל"  בבנק ובקרב נותני האשראי, על כן הפניה להליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לא היא זו שתוביל לרישום  השלילי כ"לקוח מוגבל",  אלא שהרישום ככל הנראה כאמור,  נעשה כבר בשלב מוקדם יותר.

הדרך השנייה: מחיקת חובות באמצעות  ביצוע הסדר נושים–  מדובר במצב,  בו החייב מציע לכל אחד מן הנושים להסדיר את חובו מולם.  הדרך להגעה להסדר נושים, היא  על ידי  ניהול משא ומתן באמצעות עורך דין (מומלץ!)  עם כל אחד מן הנושים,  ובסופו,  ככל שתהיה הסכמה מצדם של הנושים,  ינוסח  וייחתם על ידי שני הצדדים הסכם פשרה,  מה שיוביל  לסגירת תיקי הוצאה לפועל, אותם פתחו הנושים כנגד החייב והוא יוכל לפתוח דף חדש בחייו.

ככל שהנושים יסכימו להצעת החייב באמצעות עורך דינו, ניתן יהיה להגיע להסדר. לעיתים במסגרת ההסדר ישלם החייב את חובו באופן מלא, ולעיתים אף באופן חלקי בלבד, זאת כמובן בהסכמת הנושים בלבד.  

צרו קשר עם משרדנו עוד היום, לקבלת ייעוץ ראשוני  בדבר האפשרות למחוק את חובותיכם, לפתיחת דף חדש בחיים!

*האמור מעלה  הינו בגדר מידע משפטי כללי, המידע אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, ואינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב.

 

דילוג לתוכן