הפטר

הפטר כשמו כן הוא- פוטר את החייב מחובותיו  כלפי הנושים.

למעשה, אדם שהינו חדל פירעון פונה להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל) (להלן: "ההליך"),  כדי לזכות בסופו של ההליך בהפטר המיוחל מחובותיו.

ההפטר מתייחס לחובות העבר של החייב ומתייחס לחובות שנוצרו  עד למועד  מתן הצו לפתיחת ההליכים (מתן צו כינוס).

ישנם חובות שלא יכללו בצו ההפטר, על אף היותם חובות  העבר, כך לדוגמא: קנס שהיה על החייב לשלם, זהו חוב שנוצר לפני  מתן צו לפתיחת הליכים, ואולם עדיין לא יכלל בהפטר שיינתן לחייב.

קיימים  מספר סוגי הפטר:

הפטר מותנה– מדובר  בהפטר, הכרוך  בקיום  תנאי מסוים, ומכאן שמו.
על החייב יהיה לעמוד בתנאי מסוים  בהתאם לדרישת בית המשפט, הממונה ו/או הנאמן, כדי לקבל הפטר מחובותיו. לדוגמא; על החייב יהיה לעמוד בגובה תשלומים מסוים להעשרת קופת הנשייה (הקופה אליה משלם החייב בהליך חדלות פירעון). עם סיום העמידה בתנאי  הנדרש, יעניק  בית המשפט הפטר חלוט לחובותיו של החייב.

דוגמאות  נוספות לתנאים  אפשריים במסגרת מתן הפטר מותנה לחייב:

  • תנאי הקשור למקום עבודתו של החייב, שיצטרך להראות נכונות לפרוע חובותיו ולעבוד בעבודה רווחית יותר.
  • תנאי הקשור בכספים, אותם החייב צפוי לרשת ויהיה עליו להעביר לקופת הנשייה.  
  • תנאי הקשור בעמידת החייב בהגשת הדוחות הדו חודשיים באופן סדיר, בצירוף אסמכתאות בדבר הוצאותיו החודשיות. תנאי זה נדרש לרוב כשהחייב אינו מקפיד על הגשת דוחות דו חודשיים באופן סדיר, על אף שנדרש לכך, לכן ישנו קושי לבחון יכולותיו הכלכליות של החייב כדי להחליט בדבר מתן הפטר לחובותיו.

הפטר לאלתר– הפטר לאלתר זהו למעשה מצב, בו פוטרים את החייב שבחר לפנות להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל) מחובותיו, מבלי להתנות זאת בדרישה כלשהי.

הפטר מסוג זה יינתן במקרים, בהם מדובר בחייבים שמפאת גילם ו/או מצבם הרפואי ו/או מצבם השכלי  לא מסוגלים לעבוד ולהשתכר בשוק החופשי, ובכך להעשיר  את קופת הנשייה. כך למשל חייב שהינו בגיל השלישי , המתקיים מגמלת ביטוח לאומי בלבד- במקרה זה יינתן לו ככל הנראה הפטר לאלתר מחובותיו.

כאן המקום לציין, כי  החוק בוחן את התנהלות החייב במסגרת הליך חדלות פירעון (פשיטת רגל),  וכך למשל- ככל שהחייב יתנהל בהליך בחוסר תום לב ולא יעמוד בדרישות ההליך, יתכן שלא ינתן לו הפטר לאלתר מחובותיו.

הפטר חלוט– מדובר בהפטר, הפוטר את החייב  מכל חובותיו (מלבד חריגים, כגון קנסות ועוד).
עם הינתן ההפטר החלוט על ידי בית המשפט, אין ביכולתו של אף נושה לתבוע מהחייב את חובו, ויהיה על הנושים  להיפרע (לקבל את כספם)  מקופת הנשייה ולא מהחייב, בהתאם לסדר הנשייה (בהנחה שהגישו כנגד החייב תביעת חוב כחוק, תוך פרק זמן המוגדר בחוק).
במקרה זה, על החייב להמציא פסיקתא (תמצית פסק דין) בדבר מתן הפטר חלוט לחובותיו לכל גורם הדורש זאת ממנו. כך למשל, לצורך סגירת תיקי הוצאה לפועל  העומדים כנגד החייב, יהיה על החייב להציג פסיקתא בדבר מתן הפטר חלוט, ותיקי הוצאה לפועל הפתוחים כנגדו- ייסגרו.

 

צרו קשר עם משרדנו עוד היום, לקבלת ייעוץ ראשוני  בדבר מתן הפטר לחובותיכם, לפתיחת דף חדש בחיים!

*האמור מעלה  הינו בגדר מידע משפטי כללי, המידע אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, ואינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב.

 

דילוג לתוכן