ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מהארץ  מהווה הגבלה, הפוגעת למעשה בחופש התנועה ובחרותו של החייב. החייב מנוע למעשה  מלצאת מגבולות המדינה בשל חובותיו לנושים השונים.

הסיבה היא ברורה, והיא למנוע מהחייב את האפשרות לעזוב את הארץ ולהותיר חובותיו  לנושים השונים, שדופקים על דלתו וממתינים להחזר כספם.  אם כך, נראה כי האיסור לצד ההגבלה לצאת מהארץ, לא נועדה "לחנך" את החייב בפשיטת רגל או ללמדו לקח ובטח שלא להענישו, אלא שהאיסור וההגבלה אלה מחזיקים ומשאירים את החייב בגבולות המדינה, כדי לוודא כי לא יתיר את נושיו מבלי שהשיב להם חובותיו.

אין זה מופרך לשער,  כי חייב בפשיטת רגל ישקול להימלט מנושיו ולעזוב את הארץ, וככל שלא יעמוד כנגדו צו עיכוב יציאה המונע זאת ממנו- הרי שרוב החייבים כנראה היו בוחרים בדרך זו.

אם כן, כדי להשאיר את החייב בארץ, לשקמו כלכלית ולאפשר לו לעמוד בדרישות הליך פשיטת הרגל (חדלות פרעון), מושתתת עליו ההגבלה בדמות צו עיכוב יציאה מהארץ.

על אף הצו המונע יציאת החייב מהארץ, ישנם מקרים בהם כן יתאפשר לחייב לצאת מגבולות המדינה, עם ייצוג וליווי משפטי נכון!

דוגמאות למקרים בהם ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מן הארץ:

  • אחד הטעמים לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, הוא עבודתו ופרנסתו של החייב, שמצריכה מהחייב לצאת מהארץ לצרכי עבודה של  ימים ספורים בחו"ל.
  • טעם אפשרי נוסף לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, הוא טיפול רפואי שעל החייב או  על הגורם התלוי בו, לעבור מחוץ לגבולות המדינה.
  • טעם נוסף לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ הוא טעם דתי חייבים בעלי אורח חיים דתי, שבמסגרת אמונתם חפצים לצאת מהארץ למספר ימים מטעמי דת ופולחן, כך למשל נסיעה לאומן בראש השנה יכול להוות טעם דתי ליציאת החייב מגבולות הארץ.

יש לציין כי רשימת הטעמים לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ אינה סגורה  וכל עניין נבחן לגופו, בהתאם לנימוקי החייב ולמסמכים המצורפים לבקשה.

ברור הוא כי כנראה  לא תותר יציאת החייב מהארץ לצרכי חופשות, בילויים והנאות,  וזאת בין היתר כי אין זה הולם וראוי  לאפשר לחייב בפשיטת רגל,  לצאת מגבולות הארץ מטעמים אלה,  בעוד הנושים שלו ממתינים להחזר כספם.

כאן המקום לציין, כי  חייב  שבחר בהליכי פשיטת רגל, יוצא למעשה במעין הצהרה, האומרת כי  הוא חדל פרעון  ואין באפשרותו לעמוד בתשלום חובותיו לנושיו. במצב עניינים זה, מצופה מהחייב לכל הפחות  להתנהל בתום לב, בצניעות  ולהימנע מיצירת חובות חדשים לנושים נוספים.

חוק חדלות פרעון החדש, רואה בהליך חדלות פרעון (פשיטת רגל) מסלול שיקומי לחייב, שבכוונתו להשתקם כלכלית ולפתוח דף חדש בחייו, ועל החייב להוכיח כי אכן כך נוהג.

חייב שהגיש בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, מבלי לנמק אותה ומבלי לצרף את המסמכים הרלוונטיים בקשתו עלולה להידחות  והוא לא יוכל לצאת מהארץ.

צרו קשר עם משרדנו עוד היום, לקבלת ייעוץ ראשוני בדבר הגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ!

*האמור מעלה  הינו בגדר מידע משפטי כללי, המידע אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, ואינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב.

דילוג לתוכן