קיבלתם מכתב התראה מהבנק?

קיבלתם מכתב התראה מהבנק?

קיבלתם מכתב התראה מהבנק? אל תתעלמו!

יואל ודפנה הינם תושבי העיר בית שאן, זוג נשוי בשנות ה 40 לחייהם, הורים לשניים.

הזוג הגיע למשרדי לקבלת ייעוץ משפטי, לאחר קבלת מכתב התראה מהבנק, בדבר קיומו של חוב פיגורים בתשלומי המשכנתא.

אז מה בעצם קרה כאן? הזוג נטל משכנתא מהבנק בשנת 2014, ועמד בהחזרים החודשיים ללא כל בעיה, זאת לנוכח הכנסותיהם הגבוהות מעבודתם.

להפתעתם הרבה, פוטר יואל מעבודתו לפני למעלה מחצי שנה, ומאז מתקשה למצוא מקור פרנסה ההולם את כישוריו והכנסתו ירדה. לאור הירידה בהכנסות, לפני כ 6 חודשים, הזוג החל להתקשות בהחזרי המשכנתא והחלו להיווצר פיגורים בתשלומי המשכנתא השוטפים. הבנק מצידו שלח לזוג מכתב התראה המפרט אודות קיומו של החוב ועתר  להסדירו.

אז מהן הפעולות שעל הזוג לבצע בשלב זה?

הואיל ומדובר בשלב של שליחת מכתב התראה מטעם הבנק, יש לבחון תחילה האם מדובר במחלקה המשפטית מטעם הבנק או שמא החוב הועבר כבר לטיפולו של עורך דין חיצוני. כך ניתן יהיה לדעת מול מי להתנהל. פרטי עורך דין ששלח את  מכתב ההתראה, מופיעים על גבי מכתב ההתראה עצמו.

לאחר שביררנו מול מי להתנהל,  פניתי מטעם הזוג לעורך דין ששלח את מכתב ההתראה ובדקתי  כיצד ניתן להגיע להסדר, במסגרתו יוכל הזוג הן לשלם את חוב הפיגורים שנוצר והן לעמוד בתשלומים השוטפים של המשכנתא לנוכח השינוי בהכנסותיהם.

לאחר ניהול משא ומתן קצר, שהתנהל ביני לבין עורך הדין מטעם הבנק, הגענו להסדר, בו יוכל הזוג  לעמוד ולא ליצור עוד פיגורים בתשלומי המשכנתא.

אז מדוע  היה זה קריטי שלא להתעלם ממכתב ההתראה?

אם יואל ודפנה היו מתעלמים  ממכתב ההתראה, הבנק באמצעות עורך דינו, היה פותח לזוג תיק בהוצאה לפועל,  בגין קיומו של חוב פיגורי משכנתא. פתיחת תיק בהוצאה לפועל הייתה גוררת להוצאות משפט רבות וכן לשכר טרחת עורך דין מטעם הבנק, שהיה מתווסף לחוב פיגורים הקיים של הזוג.

ככל שגם לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל מטעם הבנק הזוג לא היה מגיע להסדר מול הבנק, ככל הנראה הבנק היה  פונה לפתיחת תיק מימוש משכנתא הרובצת על דירת מגורי הזוג,  והיה מתמנה כונס נכסים מטעם הבנק, לצורך מימוש דירת מגוריהם של הזוג!

אם גם אתם קיבלתם מכתב התראה מהבנק, אל תשתהו, פנו לקבלת ייעוץ משפטי ללא דיחוי!

דילוג לתוכן