פתיחת חשבון בנק במהלך הליך חדלות פרעון

פתיחת חשבון בנק במהלך הליך חדלות פרעון

משה, תושב בית שאן בן 48, פנה להליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. השבוע בישרתי למשה  כי בקשתו נתקבלה וניתן לו  צו לפתיחת הליכים! משה  שמח מאוד, ציין בפניי בחשש, כי  בכוונתו לפנות לאחד הבנקים לפתיחת חשבון. "האם זה אפשרי? למרות החובות שלי לנושים רבים ולמרות שהתחלתי הליך חדלות פירעון" וזה עתה ניתן הצו לפתיחת ההליכים?

"בהחלט"! השבתי למשה. הרציונאל בפתיחת חשבון גם לאדם הנמצא בהליכי חדלות פירעון הוא לאפשר לאדם שנכנס להליך זה  התנהלות שוטפת יומיומית מבלי להערים עליו קשיים מיותרים.

הבנק מצידו, יבקש  ככל הנראה אישור בכתב  מטעם הנאמן  שמונה לחייב בהליך חדלות הפירעון, בדבר  פתיחה וניהול חשבון בנק.

אמנם לצד האפשרות לפתוח חשבון בנק, משה יצטרך לעמוד במספר תנאים והגבלות, לדוגמא:

  • משה יצטרך לנהל את החשבון כך שתמיד ייוותר ביתרת זכות (אסור להיכנס למינוס).
  • על החשבון שייפתח להיות על שמו של משה בלבד. 
  • משה  לא יוכל להזמין ולהשתמש בכרטיס אשראי, ולבצע עסקאות אשראי שיתכן שיגרמו לו לצבור חובות חדשים, אך כן תתאפשר  לו הזמנת והחזקת "כרטיס דביט" (כרטיס לחיוב מיידי) וכן החזקה בכרטיס למשיכת כספים מהכספומט.
  • משה  לא יוכל להזמין פנקס שיקים. בעבר בהתאם לפקודת פשיטת הרגל,  שקדמה לחוק חדלות פירעון החדש, הייתה אפשרות להזמין ולהשתמש בשיקים. כיום אפשרות זו אינה קיימת. ומה יעשו  אם כן חייבים הזקוקים לשיקים, לצורך תשלום דמי השכירות עבור דירת מגוריהם? ישנן חלופות אחרות, כמו למשל ניתן יהיה לבצע תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע.

יש לציין כי בהתאם להוראה 422 של המפקח על הבנקים, אסור לבנק לסרב לפתוח חשבון בנק למשה  אך ורק עקב היותו חדל פירעון, וככל שהבנק מסרב לפתוח חשבון לחייב המצוי בהליכי חדלות פירעון ללא הסבר סביר, ניתן יהיה להגיש בקשה לבית המשפט, שיורה לבנק לפתוח לחייב חשבון בנק.

שלשלום משה  פנה לבנק הקרוב לביתו, בבקשה לפתוח חשבון. הפקידה שקיבלה את פניו של משה  נעתרה לבקשתו, אך התנתה זאת בקבלת אישור מהנאמן שמונה למשה.

כבר הבוקר משה העביר לפקידה בבנק  את האישור הנדרש וחתם על מסמכי פתיחת החשבון!

דילוג לתוכן