פתיחה וניהול עוסק מורשה

פתיחה וניהול עוסק מורשה

אחת השאלות שעולות בקרב החייבים בחדלות פירעון (פשיטת רגל) היא:  האם יכול החייב במהלך הליך חדלות פירעון לפתוח עוסק מורשה או להמשיך ניהולו של עוסק מורשה קיים.

כבר עתה יצוין,  כי  אין איסור לפתוח עוסק מורשה או להמשיך לנהל עוסק מורשה קיים במסגרת הליך חדלות פירעון. חייב החפץ לפתוח עוסק מורשה  או להמשיך בניהול עוסק מורשה קיים- יהיה עליו לקבל את אישורו של הממונה ושל בית המשפט או הוצאה לפועל (תלוי היכן מתנהל תיקו).

במסגרת מתן האישור  לפתיחת עוסק מורשה או ניהול עוסק קיים, נלקחים בחשבון שיקולים שונים, כגון:

  • סוג העסק- האם פתיחת העסק או ניהולו כרוך בהוצאות כספיות מרובות, כך למשל רכישת ציוד יקר, תשלומי משכורות לעובדים ועוד. ככל שלא מדובר בהוצאות מרובות, הכרוכות לצד פתיחת או ניהול עוסק מורשה- כך הנטייה של הממונה  ליתן אישורו לכך תהיה גבוהה  יותר.
  • השפעה של פתיחת העסק וניהולו על הנושים– הממונה יבחן האם פתיחת עוסק מורשה או ניהולו יזיק לנושים, שממתינים לכספם חזרה או נהפוך הוא  – ייטיב עמם; יתכן שפתיחת העסק יביא לרווחים רבים, ומכך ירוויחו גם הנושים.
  • גובה ההשתכרות מהעסק– הממונה ייבחן האם פתיחת העוסק המורשה או המשך ניהולו יניב לחייב הכנסה מספקת. כאן תבחן יכולת ההשתכרות של החייב בשוק החופשי כשכיר, בין היתר בהתאם לגילו ולהשכלתו. ככל שהכנסותיו האפשריות של החייב כשכיר בשוק החופשי יהיו גבוהות יותר, מהכנסותיו מניהול עוסק מורשה- כך הנטייה תהייה שלא לאפשר לו פתיחה וניהול של עוסק מורשה. המטרה  היא למקסם את יכולת ההשתכרות של החייב, לצורך הגדלת גובה התשלומים לקופת הנשייה, ממנה כזכור ייפרעו בסוף הליך חדלות  הפירעון נושי החייב.
  • האם החייב קרס כלכלית בשל ניהול כושל של עסקו– הממונה ייבחן את סיבת קריסתו הכלכלית של החייב, בעקבותיה פנה החייב להליכי חדלות פירעון. ככל שהחייב קרס כלכלית עקב ניהול כושל של עסק מאותו ענף, בו מבקש לפתוח כעת- הממונה ייטה שלא לאשר בקשתו. כך למשל, חייב שהקים בעבר עסק בתחום הספרות, שקרס בשל התנהלות כושלת, לא תאושר ככל הנראה הקמתו של עסק חדש מענף הספרות, כעת שהחייב בהליך חדלות פירעון.

החשש העיקרי הוא שהחייב, שהוכיח בעבר כי התנהלותו בעסקים בענף מסוים לקויה, יצבור חובות חדשים ויתקשה לעמוד בתשלומים לנושים השונים הקיימים. לעומת זאת, חייב שקרס בעבר עקב ניהול כושל של עסק מענף הספרות למשל, ככל שיחפוץ כעת להקים עסק  בענף הנגרות, יתכן שהדבר יאושר הואיל  ועסקינן בענף אחר לגמרי.

  • התניית פתיחת עוסק מורשה או ניהולו בהגשת דוחות ובדיווח– פעמים רבות הממונה, בהמלצת הנאמן על נכסי החייב, יאפשר לחייב לפתוח עוסק מורשה , אך יתנה  זאת בתנאים מסוימים, למשל  בהגשת דוחות רואה חשבון בכל חודש או חודשיים, דיווח שוטף של הוצאות, או אפילו יתנה  אישורו  לתקופת זמן מוגדרת, במהלכה יוכיח החייב כי העסק רווחי וכי אינו יוצר חובות חדשים.  

ככל שפתיחת העסק וניהולו תזיק לנושים או לא תניב את ההכנסות בהתאם ליכולת ההשתכרות של החייב- לא תאושר המשך פעילותו.

צרו קשר עם משרדנו עוד היום, לקבלת ייעוץ ראשוני  בדבר מתן אישור לפתיחת עוסק מורשה או המשך ניהולו!

*האמור מעלה  הינו בגדר מידע משפטי כללי, המידע אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, ואינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב.

דילוג לתוכן