מה עושים כשנפתח נגדנו תיק בהוצאה לפועל?

מה עושים כשנפתח נגדנו תיק בהוצאה לפועל?

דוד, תושב בית שאן, קיבל במסירה אישית מכתב  אזהרה מהוצאה לפועל, המתריע בדבר  פתיחת  תיק נגדו, על ידי הזוכה שאול, וזאת עקב קיומו של חוב, שנפסק לטובתו של שאול במסגרת פסק דין, אותו הגיש לביצוע בלשכת הוצאה לפועל.

דוד  הגיע למשרדי טרוד ונסער,  לקבלת ייעוץ  משפטי ראשוני.

אז מהן האפשרויות העומדות בפני דוד וכיצד עליו לפעול לאחר קבלת מכתב אזהרה מהוצאה לפועל?

האפשרות הראשונה– באפשרותו של דוד לשלם את החוב, כפי שנפסק בפסק הדין שניתן נגדו.

האפשרות השנייה– ככל שאין ביכולתו של דוד לשלם את החוב הפסוק במלואו, באפשרותו להגיש בקשה לצו תשלומים. לצורך הגשת הבקשה עומדים לרשות דוד 20 יום מיום קבלת האזהרה לידיו. במסגרת הבקשה, יהיה על דוד לציין את המועדים של  ביצוע התשלומים ואת גובהו של  כל תשלום.

האפשרות השלישית– בהנחה שאין ביכולתו של דוד לשלם את מלוא החוב הפסוק וכן  אין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק בצו תשלומים- יהיה עליו  להתייצב לחקירת יכולת בלשכת הוצאה לפועל, בתוך  21  ימים  מקבלת האזהרה לידיו.

האפשרות הרביעית– אם אין ביכולתו של דוד לפרוע את החוב הפסוק במלואו או בתשלומים מינימליים (לכל הפחות 150 ₪ בגין כל תשלום), יהיה על דוד ליידע  בכך את רשם הוצאה לפועל. הואיל ולא ניתן להכריז על דוד  כ"חייב המוגבל באמצעים", מכיוון שמסלול זה אינו קיים עוד בהוצאה לפועל  כפי שהיה בעבר,  ייראו את דוד כחדל פירעון, והוא יועבר למסלול של חדלות פירעון. במקרה כזה, תיקו  של דוד יתנהל באחד משני המסלולים הבאים:

  • ככל שכלל חובותיו של דוד אינם עולים  על  150,000 ₪- תיק חדלות הפירעון יתנהל בהוצאה לפועל.
  • ככל שכלל חובותיו של דוד עולים על 150,000 ₪- תיק חדלות הפירעון  יתנהל בפני הממונה על הליכי חדלות פירעון.

יש לציין, כי עומדת לרשות דוד בכל עת ובכל שלב האפשרות לטעון טענת "פרעתי", המשחררת את דוד מהחוב הנטען בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, לדוגמא, במקרים הבאים:

  • במקרה בו  דוד  כבר פרע את החוב בעבר במלואו או חלק ממנו.
  • במקרה בו  דוד  התקזז על החוב במלואו או על חלק ממנו.
  • במקרה בו  על החוב ניתן הפטר בעבר.
  • במקרה בו החוב נשוא פסק הדין פשוט התיישן ולא ניתן עוד לתבוע אותו.

במסגרת פגישתנו עם דוד, הסברתי לו, כי  יהיה עליו לבחור באחת האפשרויות המוצגות מעלה, שכן ככל שדוד לא יפעל בהתאם לאחת האפשרויות מעלה, יינקטו נגדו הליכים בתיק הוצאה לפועל וכן יוטלו  עליו הגבלות שונות. 

דוד קיבל בפגישתנו ייעוץ משפטי מקיף, בסיומו החליט על הגשת בקשה לצו תשלומים.

דילוג לתוכן