הסדר של חוב נמוך בהוצאה לפועל

הסדר של חוב נמוך בהוצאה לפועל

קותי בן 48, תושב בית שאן, פנה למשרדי לקבלת ייעוץ משפטי.לקותי חוב בהוצאה לפועל ל 4 נושים שונים. גובה כלל חובותיו מסתכם בסך של 41,000 ₪.איך הכי נכון עבורי להגיע להסדר לסגירת החובות שלי בהוצאה לפועל, שאל קותי.שאלתי את קותי, האם יש באפשרותו לשלם את גובה החובות הכולל שלו בסך 41,000 ₪?עקב משבר הקורונה, השיב קותי, מצבי הכלכלי אינו מאפשר לי לשלם את מלוא גובה החובות, בטח שלא בבת אחת.לאחר שעיינתי במועדים, בהם נפתחו כלל תיקי ההוצאה לפועל נגד קותי, ראיתי  כי כלל התיקים נפתחו לאחר ה 24/9/20. מדוע מועד פתיחת התיקים רלוונטי לנו? זאת בשל האפשרות להגיע להסדרי תשלומים נוחים עקב משבר הקורונה,  אפשרות הקיימת לחייבים שתיק הוצאה לפועל נפתח נגדם לאחר  ה-24/9/20, וגובה החובות שלהם הוא עד 50,000 ₪הסברתי לקותי, כי הסדרי התשלומים  יוכלו להתבצע בתיקים הבאים:

  • תיקי תביעה על סכום קצוב/תובענה 
  • תיקי שטרות ושיקים
  • תיקי פסק דין כספי
  • תיקי מזונות שבו הזוכה הוא ביטוח לאומי
  • תיקי כביש אגרה

הואיל וכל 4 התיקים שנפתחו כנגד קותי הם תיקי שטרות,  שנפתחו לאחר ה- 24/9/20, קותי יוכל להצטרף למסלול הסדר התשלומים דנן, בצורה הבאה:מיום  קבלת האזהרה מהוצאה לפועל בדבר פתיחת תיק, יהיה על קותי לשלם תשלום ראשון בתוך 45 ימים. גובה התשלום הראשון יופיע על גבי טופס האזהרה.לאחר ביצוע התשלום הראשון (ולא יאוחר מ 45 ימים מיום קבלת האזהרה), קותי יגיש בקשה להכרה  בו כ"חייב משלם".

אז, במה תורם  לי בעצם המסלול הזה? שאל קותי. יש לזכור כי אם נפתח נגנו תיק בהוצאה לפועל, לא ניתן להתעלם מקיומו, ואם לא נפעל נמצא את עצמינו עם הוצאות מיותרות של ניהול התיק והגבלות שונות שיוטלו עלינו במסגרת תיק ההוצאה לפועל. ככל שיש בידינו לשלם את מלוא החוב ולסגור את תיק ההוצאה לפועל, כמובן שזו האופציה העדיפה. כשהדבר לא מתאפשר ואין בידינו את הסכומים לכיסוי מלוא גובה החובות בהוצאה לפועל, יש לבחון דרכים חלופיות כמו הגעה להסדרי תשלומים.

מהן ההטבות למצטרפים למסלול הסדר תשלומים המוצג  ולעומדים בו?

  • הפחתת הריבית הנצברת במהלך ניהול התיק, על הקרן ב- 50%.
  • אין תוספת תשלום הפרש אגרת פתיחת התיק
  • חיסכון בתשלום שכר טרחת עורך דין
  • עיכוב הליכים – לא יינקטו כנגד קותי  הליכי גבייה בתיק
  • המידע אודות פתיחת התיק כנגד קותי  לא ידווח למאגר נתוני האשראי
דילוג לתוכן